enru
Aktív részvétel
2006-12-13 14:44:58
Fiatalok választási oktatása - németországi példák
Németországban a Szövetségi Központ a Politikai Képzésért (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) a legnagyobb szervezet, mely állampolgársági neveléssel foglalkozik. Tevékenysége elsősorban a demokráciával és a politikai részvétellel kapcsolatos tudás bővítésére irányul.
A bpb szerteágazó témákban tart szemináriumokat, készít kiadványokat, filmeket, on-line információs anyagokat, szervez eseményeket, tanulmányi kirándulásokat, versenyeket, kiállításokat. A választási ismeretek oktatásához kapcsolódó egyik legsikeresebb módszer a „Wahl-O-Mat” nevű program. A Holland Politikai Részvételért Központ (Instituut voor Publiek en Politiek/IPP) 1985-ben dolgozott ki egy on-line programot, melyet a bpb és a “Politikfabrik” nevű diákcsoport is átvett, s 2002-ben a Bundestag választása előtt Németországban is alkalmazott. A programot több, mint 3.6 millió választópolgár használta, s azóta az új választások előtt a Wahl-O-Mat új tartalmakkal jelenik meg. A Wahl-O-Mat koncepciója egyszerű és hatékony. Az aktuális választási kampányban szereplő ügyek, témák alapján mintegy 25-30 állítás kerül megfogalmazásra, melyeket valamilyen on-line platformon, vagy mobiltelefonon, PDA-n lehet elolvasni. A felhasználók három opció közül választhatnak: egyetért, nem ért egyet az állítással, vagy semleges álláspontot képvisel. Miután a felhasználók minden állítást véleményeznek, az összesített vélemények alapján kiderül, melyik párt vall a felhasználóéhoz hasonló nézeteket ezekről a kérdésekről.

A “Wahl-O-Mat” lényege, hogy
• információt ad a legfőbb pártok politikai programjairól,
• ösztönzi a politikai kommunikációt a családban, iskolában, munkahelyen, s más társadalmi csoportokban,
• a politikai programok alaposabb olvasására, és véleménynyilvánításra ösztönöz.
Ma ezt a programot széles körben használják a politikai nevelés során, többek között a tanórákon is.

Az Egyesület a politikai és közéleti aktivitás támogatására /Verein zur Förderung politischen Handelns/ egy pártsemleges, non-profit egyesület, amely szeminárimokat és tréningeket kínál fiataloknak, elsősorban középiskolák és egyetemek diákjainak. Az egyesület célja, hogy ösztönözze és felkészítse a fiatalokat politikai és közéleti aktivitásra. Évente mintegy 100 tréning kerül megrendezésre, mintegy 2000 résztvevővel. Az egyesület fiatal, független és elkötelezett tagjai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ismertessenek minden demokratikus politikai nézetet. Ha vannak is nézetkülönbségek bizonyos politikai kérdésekben, mindannyian osztják a következő elveket:
• A fiatalok is tudják befolyásolni a politikai napirendet
• Érdemes, és gyakran mulatságos bekapcsolódni a politikai és közéleti szerepvállalás
• A jól működő demokráciában minden állampolgár részvétele fontos.

A Politikfabrik egy berlini szervezet, melyet kizárólag diákok irányítanak, akik politológiát, és ehhez kapcsolódó tárgyakat tanulnak. 2002-ben alakult a szervezet azért, hogy a berlini és Berlin környéki diákoknak lehetőséget biztosítson tapasztalatszerzésre a tanulmányaik alatt is. A diákok igazi projekteket menedzselnek a politikai kommunikáció terén. A Politikfabrik egyik legalapvetőbb célja, hogy a politikai kommunikáció innovatív, modern eszközeivel küzdjön a politikából történt kiábrándultság ellen, főleg a fiatal választók oktatása során.
A Politikfabrik egyik kiemelkedő tevékenysége a „Wahlgang“ (választási menet), melynek célja, hogy növelje a fiatalok részvételi arányát a választásokon, ami hagyományosan alacsonyabb, mint az átlagos részvételi arány Németországban. A Wahlgang stratégiája a fiatal szavazókkal folytatandó közvetlen párbeszédet fontosságára épül. Tekintettel arra, hogy a hagyományos, egyoldalú kommunikáció már nem hatékony, szükség van közvetlen kapcsolat teremtésére a fiatalokkal, s arra is, hogy legyen lehetőségük folyamatos visszacsatolásra. A Wahlgang egy integrált kampány, mely több programot foglal magába: sporteseményeket, workshopokat, iskolák látogatását, interaktív on-line platformot a híres „Wahlomat’-tal, készültek reklámok, Berlin központjában kialakítottak egy kávézót fiataloknak. A kampány segített a politikai sztereotípiák lebontásában, és sikerült felkeltenie a fiatalok politika iránti érdeklődést. Az egyesület tagjai maguk is fiatal választók, ezért könnyebben tudtak kommunikálni a fiatalokkal. A kampány egyik fő üzenete az volt, hogy ha a politikusok, s mások is, azt akarják, hogy a fiatalok komolyan vegyék őket, akkor nekik is komolyan kell venniük a fiatalokat.