enru
Választási tankönyv
2006-12-13 14:00:17
Bevezetés
Az Európai Választási Szakértők Egyesülete köszönti a kedves Olvasót! Kézikönyvünk az Európai Bizottság által támogatott ”Non armis, sed vi suffragiorum" (A szavazatok, s nem a fegyverek erejével) nevű projektünk keretében készült. 2006 elején kezdtünk el együtt dolgozni lett, litván, német, spanyol és szlovák civil szervezetekkel azzal a céllal, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét az Európai Unió demokratikus életében való aktív közreműködés fontosságára, különös tekintettel a választásokon való részvételre.

Az a tény, hogy a választásokon való részvétel nem bír nagy népszerűséggel a fiatalság körében, nem magyarázható csak életkori sajátosságként, s nem a fiatalok inaktivitását, közügyek iránti közömbösségét bizonyítja. Kétségtelen, hogy a fiatalok mindig szívesebben fogják olvasni a moziműsort, mint a választási törvényeket és a pártok programjait, ugyanakkor vannak olyan módszerek és eszközök, melyek alkalmazásával fel lehet kelteni a fiatalok érdeklődését a választások iránt is.

A fiatalok oktatása és képzése a választások terén többféle szervezet, intézmény közös feladata, s a választási szerveknek, civil szervezeteknek, iskoláknak, valamint a médiának és a politikusoknak is részt kell ebben vállalni. Miért? Azért, mert ezen érintettek tevékenysége kiegészíti és erősíti is egymást, s közösen kell fellépni annak érdekében, hogy a fiatalok végül megértsék a demokratikus választások jelentőségét, ismerjék és értsék az aktuális politikai folyamatokat, képesek legyenek tudatosan választani a létező alternatívák között.

Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok választási képzésének három fő irányban kell hatnia. Fontos, hogy a fiatalok ismerjék a választásokhoz kapcsolódó alapvető fogalmakat, értsék a saját országuk választási rendszerét, hiszen csak így érthetik meg azt, amiről a politikusok, szakértők beszélnek a választások idején. A fiataloknak kétségtelenül rendelkezniük kell tárgyi tudással, de nem kevésbé fontos, hogy képesek legyenek tudatos döntéseket hozni. Mi kell ehhez? Önismeret, kritikai gondolkodás, saját szükségleteik és érdekeik ismerete. Végül, de nem utolsósorban, a fiataloknak gyakran szüksége van segítségre a politikai pártok, jelöltek aktuális programjának megismerésében és értelmezésében is.

Ezt a kézikönyvet azoknak a tanároknak, képzőknek ajánljuk, akik elkötelezettek a fiatalok demokráciára nevelése mellett. Tanórák, iskolán kívüli foglalkozások, tréningek során iránytűként használható a fiatalok választási oktatásához. Szeretnénk egy általános képet adni a választások világáról, bemutatni a választási folyamat elemeit, a szavazás napjának legfontosabb eseményeit, megértetni alapvető összefüggéseket. A kézikönyvhöz mellékelt DVD-n találhatóak választási törvények és az oktatást megkönnyítő óravázlatok is.

A választási folyamatot tágabb környezetbe kell helyezni, bemutatni szerepét a demokrácia intézményrendszerében, összefüggéseit a hétköznapi élet és közvetlen környezetünk alakításában. Meggyőződésünk, hogy a fiatalok számára érzékeltetni kell, hogy a demokratikus értékek érvényesülése kisközösségekben, iskolában, családban egyfajta előfeltétele a demokrácia megszilárdulásának a társadalom egészében és a „nagypolitika” szintjén. Ezért fontosnak tartjuk bemutatni a projektben részt vevő európai civil szervezetek e téren szerzett tapasztalatait, és javaslatait.

Reményeink szerint útmutatást, hasznos ötleteket és motivációs erőt is ad e kézikönyv a fiatalok választási oktatásához. Sok sikert kívánunk a használatához!