enru
Az európai uniós választások
2005-11-10 10:10:24
Az Európai Parlament képviselõinek választásáról
Annak érdekében, hogy a nemzeti jognál erõsebb európai jogalkotás ne a mi véleményünk nélkül menjen végbe, fontos, hogy részt vegyünk az EP választásokon. Az elõzõ cikkben ismertetett jogköre miatt, az EP nem tekinthetõ üres vitafórumnak, hiszen sok esetben rajta múlik egy EU-jogszabály elfogadása, illetve elvetése.
A képviselõket az EU tagállamaiban közvetlenül választják, helyi választási szabályoknak megfelelõen. A képviselõk mandátuma öt évre szól és nem az országuk, hanem a pártállásuknak megfelelõ politikai frakciókba tömörülve dolgoznak, amelyeket az azonos politikai elveket valló pártok hoznak létre. A következõ választások 2009. júniusában esedékesek. Az Európai Unió minden polgára választhat és egyben választható is, abban az országban, amelyben a választások idején éppen lakik. A képviselõk száma jelenleg 732 fõ. Az egyes tagállamok részére juttatott mandátumok száma az adott ország népességszámától függ. A mandátumok tagállamok szerinti megoszlása a jelenlegi ciklusban: Belgium :24 Csehország: 24 Dánia:14 Németország: 99 Észtország:6 Görögország:24 Spanyolország:54 Franciaország:78 Irország:13 Olaszország:78 Ciprus :6 Lettország: 9 Litvánia:13 Luxemburg:6 Magyarország:24 Málta:5 Hollandia:27 Ausztria:18 Lengyelország:54 Portugália:24 Szlovénia:7 Szlovákia:14 Finnország:14 Svédország:19 Nagy Britannia:78 Az Európai Parlament képviselõi az alábbi frakciókba tömörülnek: Európai Néppárt és Európai Demokraták (EPP-ED) Európai Szociáldemokrata Párt (ESP) Liberális Demokrata és Reform Párt (ELDR) Zöldek/ Szabad Európai Szövetség (GREENS/EFA) Európai Egyesült Baloldal Konföderációja/ Északi Zöld Baloldal (EUL/NGL) Függetlenség/ Demokrácia csoportja (ID) Nemzetek Európájáért Unió (UEN) Függetlenek (NI) EP választások magyarországi sajátosságairól szóló információ az Országos Választási Iroda honlapján olvasható (www.valasztas.hu).