enru
Fiatalok Európában
2005-11-17 16:39:56
Az Európai Unió ifjúságpolitikája
A fiatalok kiemelt szerepet játszanak az Unió politikájában. Az Unió azt szeretné, hogy a fiatalok megismerjék egymást, kapcsolatokat teremtsenek, s ennek érdekében számos programmal segíti a fiatalok mobilitását, tanulását és munkavállalását. Az ifjúsággal kapcsolatos intézkedések során alapvetõ szempont az esélyegyenlõség tiszteletben tartása, a közös programok és a közös jövõ hangsúlyozása.

Tekintettel arra, hogy az Unióban az ifjúságpolitika nem tartozik a közösségi politikákhoz, az EU inkább általános elveket és ajánlásokat fogalmaz meg a tagországok és a tagjelöltek számára az e területen általa követendõnek tartott célokról. Az Európai Bizottság 2001-ben terjesztette fel ifjúságpolitikai elképzeléseit a tagállamok képviselõinek az Európai Ifjúsági Fehér Könyvben. A Fehér Könyv kiemelten foglalkozik az európai fiatalok szervezettségével és részvételükkel a döntéshozatali folyamtokban. Külön hangsúlyt kap a Bizottság további célkitûzéseinél az ifjúság minél szélesebb rétegeinek bevonása az európai és országos politikába. A Fehér Könyv felhívja még a figyelmet a fiatalok élete szempontjából fontos olyan információszolgáltatási hálózatok kialakítására, amelyek például a pályaválasztásban és pályakezdésben vagy a különféle ösztöndíjakkal kapcsolatosan nyújthatnak gyakorlati segítséget. A Bizottság azt is javasolja a tagországoknak, hogy az ifjúságpolitikát ne csak központi, állami szinten valósítsák meg, hanem a régiók és települések helyben alakítsák ki ezzel kapcsolatos saját stratégiájukat. Ezeknek alapvetõen a fiatalok helyben maradását és helyi lehetõségeik bõvítését kellene támogatniuk

Mit kell tudni a Fehér Könyvekrõl?

A Fehér Könyv egy olyan dokumentum, mely egy speciális témában tartalmaz új, innovatív javaslatokat a Közösségi akciókra vonatkozóan. 1985 óta 17 Fehér Könyv készült a következõ területeken: A belsõ piac tökéletesítése, Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás, A Közép-Kelet-Európai társult országok jogrendszerének közelítése a belsõ piacra vonatkozó szabályokhoz. Ha a Fehér Könyv fogadtatás kedvezõ a Miniszterek Tanácsa elõtt, akkor ez lehet az Unió akció-programja az adott területen.
A Fehér Könyv nem egy jogi szöveg, hanem egyfajta szándéknyilatkozat, s a Bizottság az abban írottakkal egyezõ világos politikára és akciókra kötelezi magát. Ez egy elõremutató dokumentum, mely új, innovatív javaslatokat tartalmaz. Tartalmának elkészítésekor természetesen érzékenyen kell kezelni a tagországok álláspontját. Hiszen fontos annak megértése is, hogy a közöttük lévõ (jogi, intézményi, politikai) különbségek miként lehetnek akadályai ill. elõmozdítói a Fehér Könyv sikerének.


Fehér Könyv az Ifjúságpolitikával kapcsolatban

A 90-es években a „Fiatalok Európáért” és az „Európai Önkéntes Szolgálat” programjai nagyban megkönnyítették a fiatalok mobilitását Európa-szerte. Ezen kezdeményezéseket erõsítendõ került elfogadásra az EU új ifjúsági programja. A Bizottság ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy ezt a Fehér Könyvet nem lehet zárt ajtók mögött létrehozni. Ezért, sokrétû konzultációs folyamat indul el ifjúságpolitikai szakemberek, NGO-k, nemzeti intézmények, és a tagországokat képviselõi fiatalok bevonásával.

Az Európai Unió Fehér Könyve az Ifjúságpolitikával kapcsolatban az európai fiatalok jövõjére vonatkozó fontos dokumentum, mely másfél éves egyeztetése után 2001 novemberében készült el. Az ifjúságpolitikáról szóló Fehér Könyv célja, hogy mélyítse a Közösségen belüli együttmûködést a fiatalok javára, s az õ bevonásukkal. Ennél fogva, a Bizottság kifejezte azon akaratát, hogy az ifjúságpolitika területén is igazi közösségi együttmûködés létezzen, kiegészítve és szorosan együttmûködve a tagországok helyi, regionális és nemzeti intézményeivel. A Fehér Könyv nemcsak a fiatalok helyzetét mutatja be, hanem tanulmányozza a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket, s megpróbál olyan akcióterveket felrajzolni, mely választ ad a fiatalok kérdéseire, illetve kielégíti óhajaikat. A Fehér Könyv tulajdonképpen válasznak tekinthetõ a fiatalok elvárásaira, valamint a tagországok és az Európa Parlament igényeire.